LESNICKÁ ČINNOST

Lesnická činnost

Úkolem tohoto střediska je poskytovat drobným i větším vlastníkům lesa komplexní služby spojené s obhospodařováním jejich majetku. Nabízíme zajištění veškerých těžebních a pěstebních prací, výkup dřeva a klestu, dodávky sazenic lesních dřevin, dodávky chemikálií včetně dovozu, výkon odborné správy lesa, výkup lesů, zajištění znaleckých posudků a další služby spojené s lesnictvím.

Ceny za jednotlivé služby a položky jsou vždy předmětem vzájemného jednání. U lesnických činností se jedná většinou o kvartální nabídky a u mysliveckých  služeb o druh objednávky.

Veškerá naše činnost probíhá v souladu s platnými zákony ČR.

Kontaktujte naše pracovníky, ať sami můžete posoudit kvalitu a spolehlivost našich služeb.

Ing. Jaroslav Zeman Ph.D. – tel.: 777 771 525

Obnovujeme lesy po kůrovcové kalamitě

Spokojený vlastník lesa

Oplocenka

Sázení stromků

Nové stromky

Nové stromky

Nové stromky