Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Na základě Nařízení EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  95 /46/ES (dále jen Nařízení) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků, ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

Správcem osobních údajů je DŘEVO VYSOČINA a.s., Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou 591 02, IČ:03759687, zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7697

Zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daného konkrétním účelem a s ohledem na stanovený právní rámec. Osobní údaje jsou využívány pouze s vědomím uživatelů, případně s jejich souhlasem, je-li v daném případě vyžadován. Údaje mohou být pro zajištění dodávky podle objednávky nebo smlouvy, dále zpracování fakturačních údajů. Dále jsme povinni vaše údaje  ze zákona mít uloženy nejméně 10 let. Vaše osobní údaje nezískáváme od jiných subjektů a jiným subjektům je nepředáváme, s výjimkou zákonné povinnosti je zpřístupnit orgánům státní správy.

V případech (právním titulu), uzavření nebo plnění smlouvy potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není  možné smlouvu uzavřít. V případech, (právním titulu), právní povinnost potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou daným zákonem a toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů (fyzická osoba) máte k vašim osobním údajům  tato práva:

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Oprava a výmaz osobních údajů. Subjekt údajů pokud zjistí, že o něm vedeme neúplné,či nepřesné informace má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje. Subjekt údajů má rovněž právo na to, aby správce vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají. Výmaz nesmíme ze zákona provést, když je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.

Právo na omezení  zpracování. Subjekt údajů má právo na to, aby DŘEVO VYSOČINA a.s. jako správce osobních údajů omezil v určitých případech zpracování. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.

Právo vznést námitku. Subjekt údajů má právo vznést námitku týkající se konkrétní  situace proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají.

Právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají,v  běžně používaném  a strojově čitelném formátu. Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech-Plnění smlouvy a souhlasu.

Odvolat souhlas  se zpracováním. Pokud jste  ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.Jsou-li však žádosti shledáni jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

  1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady
  2. odmítnout žádosti vyhovět

Neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.

Jakékoliv dotazy týkající se zpracování osobních údajů budou uživateli zodpovězeny prostřednictvím e-mailu:  gpdr@drevovysocina.cz

V případě pochybností o dodržování povinností správce, může subjekt podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.