Aktuality

Květen v lese

Jaké práce se provádí v květnu v lese? Na pozdním jaře se pokračuje s ochranou lesa proti škůdcům. Kontrolují se lapáky i feromonové lapače na kůrovce a zjišťuje se stav jiných škůdců jako např. klikoroha borového nebo listožravého hmyzu.

Koncem května začíná spárkatá zvěř klást mláďata. Monitoruje se zvěř, zda se nepřemnožila a odstraňují se případně napáchané škody. V rámci ochrany lesa se kontrolují a opravují oplocenky. V tomto období se stále provádí i obnova lesa. Ve vyšších polohách se dokončují jarní zalesňovací práce, sází se lesní dřeviny a provádí se ochrana kultur chemicky nebo mechanicky. Kromě toho dozrávají plody určitých stromů, jejichž osivo vysévají lesníci do lesních školek. Provádí se nahodilá těžba čerstvého i souše a dělají se i prořezávky.

S čím vám můžeme pomoci?

Dodáme vám sazenice lesních dřevin, zajistíme lesnické pletivo a jiný materiál pro ochranu lesa. O zeleň se rádi postaráme a jsme schopni zajistit i aplikovat či dodat chemikálie proti buřeni, klikorohu, lýkožroutům, nátěry proti okusu apod. Pokud po nás nebudete chtít pouze dílčí úkoly, svěřte nám celou správu vašeho lesa či jiné zeleně, i to umíme, lesu rozumíme. Více o tom, jaké lesnické práce nabízíme najdete ZDE.