Aktuality

Jaro v lese

Na jaře se příroda probouzí z dlouhého zimního spánku a les se začíná plnit životem. Jaro je období obnovy a růstu, kdy je třeba v lese provést řadu důležitých činností, aby byl zajištěn zdravý rozvoj stromů, podrostu a celého ekosystému.

  1. Úklid lesních ploch: Během zimy v lese často zůstávají zbytky větví, stromů nebo jiného materiálu, které spadly v důsledku silného větru, sněhu nebo lidské činnosti. Na jaře je třeba les vyčistit, aby bylo prostředí bezpečné a umožňovalo volný růst nové vegetace.

  2. Prořezávání a probírka: Některé stromy potřebují prořezání od odumřelých nebo nemocných větví, aby se podpořil jejich zdravý růst. Probírka, tedy odstranění slabších nebo nadbytečných stromů, umožňuje silnějším stromům získat více světla, prostoru a živin.

  3. Kontrola škůdců a nemocí: Na jaře je třeba zkontrolovat stromy a keře na přítomnost škůdců a nemocí. Pokud jsou objeveni škůdci jako například kůrovec nebo houby, je nezbytné přijmout opatření k ochraně lesa, jako je například chemická nebo biologická kontrola či selektivní kácení.

  4. Vysazování nových stromů: Jaro je ideální období pro výsadbu nových stromů. Lesníci často vysazují sazenice stromů s ohledem na plánované druhové složení lesa, což pomáhá podpořit biodiverzitu a dlouhodobou udržitelnost lesního ekosystému.

  5. Vytváření vodních nádrží a ochrana půdy: V některých oblastech je třeba zajistit, aby byl les dobře zavlažovaný, a proto je vhodné vybudovat vodní nádrže nebo kanály. Ochrana půdy před erozí zahrnuje výsadbu půdokryvné vegetace nebo budování ochranných bariér.

  6. Monitoring ohrožených druhů: Jarní období je klíčové pro sledování ohrožených druhů rostlin a živočichů. V lesních ekosystémech je nutné zajistit, že jsou zachovány životní podmínky pro tyto druhy, například hnízdiště nebo stanoviště.

Shrnuto, jarní období je v lese obdobím intenzivní práce, kdy se provádějí úklidové práce, úpravy vegetace, ochrana před škůdci a nemocemi a výsadba nových stromů. Všechny tyto činnosti pomáhají udržet les zdravý, rozmanitý a odolný vůči různým přírodním ale i lidským vlivům.

Přijďte si užít jaro v plných doušcích! Zapojte se do výsadby stromů nebo úklidu lesa a dejte našim lesům trochu lásky, kterou si zaslouží!