Aktuality

Dřevo Vysočina členem Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků

S účinností od 1. září 2023 se Dřevo Vysočina a.s. připojilo k Asociaci lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP). Tímto krokem posílíme naši dřevařskou sekci a celkově přispějeme k upevnění pozice ALDP v českém lesnicko-dřevařském sektoru.

Vznik Asociace lesnických a dřevozpracujících podniků (ALDP) v prosinci 2013 znamenal významný milník v propojení lesnictví a zpracování dřeva v České republice. Tato asociace, původně zaměřená na dřevařský průmysl, se rozhodla posílit svůj dosah o lesnickou sekci, což reflektuje komplexní charakter odvětví.

ALDP je profesní sdružení právnických osob podnikajících v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu. Hlavním cílem asociace je prosazovat oprávněné zájmy svých členů a přispívat ke kultivaci a pozitivnímu rozvoji podnikatelského prostředí v lesnicko-dřevařském sektoru.

Asociace si klade za cíl dosáhnout těchto ambiciózních záměrů cestou konstruktivního jednání, otevřené diskuse a aktivní spolupráce na různých úrovních. ALDP působí na celém území České republiky a spolupracuje s profesními svazy, občanskými sdruženími a orgány státní správy včetně Evropské unie.

ALDP je také hrdým členem PEFC ČR a FSC ČR, což zdůrazňuje její závazek k udržitelnosti a odpovědnému obchodování s lesními zdroji.

Hlavní činnosti ALDP:

  • Vytváření legislativního prostředí: Spolupráce na konkurenceschopném ekonomicko-legislativním prostředí pro lesnické a dřevozpracující odvětví.
  • Udržitelné lesní hospodaření: Podpora efektivního a dlouhodobě udržitelného lesního hospodaření a správného využívání dřevní hmoty v České republice.
  • Podpora dřeva jako obnovitelného materiálu: Aktivní propagace dřeva jako obnovitelného materiálu a jeho produktů jako ekologické alternativy.
  • Podpora legislativní oponentury: Aktivní účast na přípravě a oponentuře legislativních, regulačních a doporučujících opatření na úrovni státu a evropských orgánů.
  • Podpora výzkumu a inovací: Posílení oborových výzkumů, vývoje a inovací v lesnicko-dřevařském sektoru.
  • Podpora oborového školství: Aktivní účast na rozvoji oborového školství s cílem zajistit kvalifikovanou pracovní sílu pro budoucnost.

ALDP představuje spojení firem s vášní pro lesnictví a dřevařství, a společně směřujeme k udržitelnější budoucnosti pro naše odvětví!